Nyomtatás E-mail

 ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÖKOISKOLA

 alt


Minden felnőtt és gyermek számára - sajnálatos módon - látható jelei vannak annak, hogy élő és élettelen természeti környezetünk állapota nem kedvező irányba változik, romlik. Míg az egyik oldalon az életminőségünk sok területen javul (lakáskörülmények, közlekedés, áruellátottság stb.) addig az életben maradás eredeti forrásai a tiszta víz, levegő, talaj jellemzői romlanak, a zöld, élő területek mérete rohamosan csökken, a természetes élőhelyek világa szegényedik. Ma már nem kell távoli országokba, földrészekre utaznunk, hogy példát hozzunk a jól látható és beláthatatlan következményű környezetrombolásokra...
A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA nevelőtestülete már sok éve látja és a ránk bízott gyermekekkel láttatja ezeket a változásokat az életkori sajátosságok messzemenő figyelembevételével. Nyugodtan mondhatjuk, hogy szakterülettől, szaktárgytól függetlenül minden kolléga fontosnak érzi a környezeti nevelés, a gondolkodásmód változtatás ügyét. Sir David Attenborough a Magyar Környezeti Nevelés Egyesületének küldött levelében a következőket írta:

"Az emberek tehetségüknek, műszaki találékonyságuknak és fáradhatatlanságuknak köszönhetően elözönlötték a az egész Földet. Csak az utóbbi években ébredtünk tudatára annak a katasztrofális hatásnak, amely cselekedeteink nyomán környezetünket és a Földet velünk megosztó állatokat, növényeket éri.
Bizonyos, hogy ugyanez a tetterő és tudás az általunk - oly sokszor figyelmetlenül és akaratlanul - okozott károk helyreállítására is fordítható. Ennek első lépése a környezeti nevelés."

Csodát tenni nem tudunk, de egy láncolat, egy hálózat elemeként még eredményesebben megjelenik munkánk eredménye. Ha megállítani nem is tudjuk e kedvezőtlen irányú változásokat, de erőnk szerint lassítani - mindnyájan - kötelesek vagyunk a gyermekeink és a saját érdekünkben. Iskolánk ezért próbál minél több olyan elvárásnak megfelelni, amely a magyarországi ökoiskolák jellemzője.
Hogy melyek ezek a kritériumok, előírások az alábbi oldalakon lehet részletes tájékoztatást olvasni: http://www.okoiskola.hu


Néhány megvalósult ill. folyamatosan zajló tevékenység a Zrínyi Miklós Általános Iskolában:

- Az iskola dolgozóinak folyamatos képzése, tudatformálása e program eredményes megvalósítása érdekében.
- Az iskolavezetés elkötelezettsége a természet és környezetvédelmi ill. ismereti tevékenysége iránt.
- Az iskola természeti adottságainak megőrzése, monitorozása. (Kert, sportpályák, "bogarászó" területek stb.)
- Szaktárgyi versenyekre (természetismeret, biológia, földrajz, technika) történő folyamatos és eredményes felkészítés
- Erdei iskolai programokban történő részvétel.
- Zrínyi-napok, túraprogramjai.
- Gyermekek tanulmányi kirándulásai.
- WWF Kisvizek és tavak védelmi programjában való részvétel.
- Gyermekek egészségnevelése tanítási órákon és azon kívül. (Iskolai védőnő állandó munkája, előadásai stb.)
- Természetbúvár klub, Dodo-klub pályázati rendszerei
- Szelektív hulladékgyűjtő és szállító(!) rendszer kialakítása.
- Jeles napok megünneplése. (Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Nemzetközi Madármegfigyelő Nap stb.)
- MERZSE-kutató programok.
- Comenius 2000 minőségbiztosítási rendszer továbbépítése, környezet és természetvédelmi szemléletmód beépítése és annak mérésének kialakítása...

Kérem Ön is segítse gyermekeink, munkatársaink természetkutató és védő tevékenységeit itt az iskolában és azon kívül is! Köszönöm!


Petrőczy Tibor
Iskolaigazgató, biológia
szaktanácsadó FPI


Vízparti kalandok hete