Ferenczy Ágota


„We Are All Special”: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom

Spanyolország, Barcelona

2022. április 10-16.


2022. április 10. és 17. között Barcelonában vettem részt az Europass Teacher’s Academy által szervezett módszertani továbbképzésen. Az általam választott kurzusnak az volt a célja, hogy segítse a pedagógus számára megérteni az osztályok dinamikáját, a tanulók viselkedésének alapjait. A tanulók számára segítse megértetni a tanulási siker kritériumait és segítse a családok bevonását a tanítási tanulási folyamatba a befogadó iskolákban. A kurzus címe: „Mindannyian különlegesek vagyunk” tükrözte azt a szemléletmódot, amelyet a pedagógusok alkalmazhatnak az inkluzív osztályokban, hogy megakadályozzák a speciális igényű tanulókkal szembeni megbélyegzést, elszigetelődést, vagy zaklatást. Egy osztályteremben, ahol sokféleség van, a megértés, az integráció elengedhetetlen. A tanfolyamon nyolcan vettünk részt, három ír, egy magyar, egy belga, és két észt kollégával. Mindannyian az oktatás különböző területeiről jöttünk, többségünk az általános iskolai oktatásból. A tanfolyam során a résztvevők általános bevezetést kaptak a fő rendellenességekről, mint például a tanulási zavarokról (diszlexia, diszgráfia), érzelmi és viselkedési zavarokról (ADHD, depresszió, bipoláris személyiségzavar), értelmi és fizikai fogyatékosságokról és fejlődési zavarokról (autizmus). A résztvevő pedagógusok megosztották tapasztalataikat és nehézségeiket, amelyekkel munkájuk során találkoztak. Közösen próbáltunk megoldást találni némely problémákra. Lehetőségünk nyílt egymás oktatási rendszerének megismerésére, személyes tapasztalataink cseréjére. Számos gyakorlati tevékenységet ismerhettünk meg az elszigetelődés és a zavaró magatartásformák megelőzése érdekében. Az osztálytársak közötti interakciót és a társak támogatását alapvető elemnek vettük a szociális készségek, az önbizalom fejlesztésében, valamint a stressz kezelésében. Tanultunk hatékony relaxációs technikákat (légzéstechnika) és mozgásalapú tevékenységeket is, amelyeket speciális igényű tanulókkal és az osztály többi tagjával is tudunk majd használni. Közös tevékenységek során igyekeztünk megismerkedni egymással, és együttműködni, annak érdekében, hogy ezeket a gyakorlatokat majd hazatérve használhassuk osztályfőnöki, illetve szaktanári tevékenységünk során. Elsajátítottunk pozitív kommunikációs technikákat és gyakorlati stratégiákat a szülőkkel és a tanulókkal való jó kapcsolat kialakítására és fenntartására. A módszertani továbbképzés mellett lehetőségem nyílt Barcelona és környéke látványosságainak megismerésére. A nyelviskola szervezett számunkra városnéző kirándulást, valamint belépőt biztosított többféle látványossághoz. A továbbképzést nagyon hasznosnak, hatékonynak találtam. Gyakorlatban tudtam használni az angol nyelvet, megismerkedtem más országokból érkező kollégákkal, sok olyan új technikát, gyakorlati módszert tanultam, melyek segítenek majd megérteni és fejleszteni azokat a tanulókat, akik egyéni bánásmódot igényelnek.


Ferenczy Ágota 2022. 05. 18.