Az iskolai könyvtár

„A könyvek ... Életünk szerves részei. Könyvek kísérnek a műveltség felé vivő úton, könyvek alakítják világnézetünket, erkölcsünket, könyvek formálják kívánságainkat, céljainkat, könyvek segítenek abban, hogy megértessük magunkat másokkal, könyvek vidámítanak fel nehéz óráinkban, könyvek tudják megsokszorozni örömeinket, könyvek segítenek a több kenyérhez, a könnyebb élethez. Amit tudunk, annak túlnyomó részét könyvekből tudjuk, még ha ezek egy részét nem magunk olvastuk is el. A könyvek legjelentősebb gyűjtőhelye, s így a legfontosabb tanító, tájékoztató és nemes szórakozást kínáló intézményünk a könyvtár.”

Csapody Csaba –Tóth András –Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet Bp., Gondolat, 1987.

 

A fenti idézet pontosan meghatározza a könyvek és az iskolai könyvtár fogalmát.

 

A mi könyvtárunk az iskola kisépületében nyert elhelyezést. Barátságos környezetben tölthetik el az idejüket az olvasni vágyó gyerekek. Könyvtárunk szabadpolcos elrendezésű, kb. 11000 kötetes. Leginkább gyermekeknek szóló könyveket, ifjúsági szépirodalmat, kötelező olvasmányokat, mese és versgyűjteményeket, tankönyveket, ismeretterjesztő könyveket találhatunk a polcokon. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe tartozik minden olyan kiadvány, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást segíti. Kézikönyvtárunk a helyben használókat szolgálja ki. Cédulakatalógusunk mellett megtalálható a számítógépes katalógus is, mely megkönnyíti a keresést. A könyvtárban internet hozzáférés is van.


A könyvek birodalma a kölcsönzés és a helyben használat mellett számos iskolai programnak is helyszíne. Minden évben itt rendezzük meg az iskolai szépolvasó versenyt, a szavalóversenyt és a népdaléneklési versenyt. Magyar irodalom órák keretében könyvtári foglalkozásokon sajátítják el a gyerekek a könyvtárhasználati ismereteket. Délután szívesen látogatják a könyvtárat a napközis csoportok, ilyenkor lehetőség van a tanórákra való felkészüléshez kutatómunkára, búvárkodásra.


A XXI. században az információ, az információk közötti eligazodás nagyon lényeges, mert aki nem tud gyorsan, könnyen megfelelő adathoz, információhoz jutni, az lemarad. Az iskolai könyvtár lehetőséget nyújt arra, hogy a könyvtárhasználók minél többet megismerjenek, megtanuljanak a körülöttük lévő világról, világból.

 

 

Kedves Diákok!

 

Szeretettel hívunk, várunk Benneteket a „kultúra bölcsőjébe” a kicsiket könyvek lapozgatására, olvasgatására, kölcsönzésére, a nagyobbakat információ keresésére.


Olvassatok minden nap, mert olvasni jó, olvasni öröm!                    

                                                                                     

                                                                                         Csingérné Nagy Judit

alt 

alt

 alt

 alt