Alapítvány


SZÜLŐK AZ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

1171 Budapest, Sisakos Sáska utca 3.
Tel: 258-2784; Fax: 257-6099
E-mail: zrinyim@zrinyi. net
Adószámszám: 19667166-1-42
Számlaszám: 11717009-20018528

 
Tisztelt Asszonyom, Uram!
Kedves Támogatónk!

 


Ezúton szeretném megköszönni a kuratóriumunk és valamennyi diákunk nevében azt a támogatást, amelyet az Ön 1%-os felajánlása jelentett számunkra!
Ha eddig még nem gyermeke, rokona, ismerőse iskolájának alapítványára ajánlotta fel ezt az egy százalékot, úgy- ez úton is- tisztelettel kérjük, hogy most tegye meg.
 

Az eltelt naptári évben ez a pénz tette lehetővé a gyermekek táboroztatásának még kedvezőbbé tételét, a sport és tanulmányi versenyek győztesek és helyezettek megajándékozását, nevezési díjak egy részének kifizetését, az év végi jutalomkönyvek beszerzését, az iskola könyvtárának fejlesztését. A pályázatok, pályadíjak kifizetését, számítógépes technika kiegészítő fejlesztését, állandó belépők megvásárlását a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, az arra rászoruló tanulók rendkívüli tanulmányi támogatását és még sok olyan kifizetést, amely a ránk bízott gyerekek iskolai feltételeinek javítását tette lehetővé. Kérem, hogy támogatásával a következő időszakban is segítse iskolánk munkáját gyermekeink még jobb ellátását!


Egyenleg

I-II. hó

NAV

Tisztelettel üdvözlöm:

Petrőczy Tibor s.k.
Tanár, igazgató
Kuratórium elnök