PDF Nyomtatás

Elsős beiratkozáshoz

2018. április 10.

Tisztelt Leendő Elsős Szülők!


A beiratkozáshoz (2018. április 12-13.) szükséges eredeti dokumentumok:

  • Születési anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító igazolvány.
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • TAJ-kártya.
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettsége elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ennek hiányában a szakértői vizsgálat eredménye.
  • Jelentkezési lap (mindkét szülő aláírásával).
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakóhely - tartózkodási helyről.
  • Szülői felügyeleti jog nyilatkozat.
  • Etika/ hit- és erkölcstan nyilatkozat.

 

Köszönettel: Iskolavezetés