Tisztelt Szülők!

2016. július 06.


Étkezési Kedvezmények:

- 100%  - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
             - Nevelésbe vett tanuló  (pl. nevelőszülőknél vagy lakásotthonban elhelyezett tanulókra vonatkozik)

- 50%    - Három vagy több gyermekes családok
             - Tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló

Étkezési díjkedvezmények igénybevételéhez szükséges bizonyítékok köre:

100%  - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozatának másolata
          - Határozat másolata, a nevelésbe vételről

50%    szülői nyilatkozat melynek tartalmaznia kell a közös háztartásban élő
            -18. éven aluli gyermekeket
            -25. évesnél fiatalabb nappali rendszerű közoktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermekeket + igazolását
            -életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek igazolás
            -magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
           -tartósan beteg esetén szakorvosi igazolás
           -fogyatékosság esetén sajátos nevelési igényű tanuló szakértői vélemények másolata

Szakértői véleményt kiadhat:
           -pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
           -országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye

Dokumentumok érvényessége:

          -három hónapnál nem lehet régebbi és nyilatkozni kell arról a szülőnek, hogy időközben nem keletkezett-e be változás a dokumentumokban foglaltakhoz képest


nyilatkozat étkezéshez


Benyújtási határidő: 2016. szeptember 1.

Köszönettel: Szalma-Markó Éva (iskolagazda)