Napköziről röviden

2015. február 09.Felvételi kérelmek és elbírálás

Az első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor, a magasabb évfolyamba járó tanulók szülei az adott tanév megkezdése előtt, meghatározott időpontban, az iskola által biztosított formanyomtatványon kérhetik gyermekük felvételét a napközi otthonba. Az iskolaváltó, tanév közben érkező tanuló felvételét a szülő a tanulói jogviszony létrejöttekor kérheti.
A felvételről – a fenntartó által meghatározott csoportok és létszámok függvényében – az iskola igazgatója dönt.


A napközi feladata pl.:

-    családias légkör megteremtése a gyermekek számára
-    egészséges napirend, munkaritmus kialakítása
-    környezeti és testkultúra fejlesztése
-    kulturált étkezési szokások kialakítása
-    alapvető társadalmi érintkezési formák megtanítása
-    a gyermekek önismeretének fejlesztése
-    erkölcsi ítélőképességük és kommunikációs kultúrájuk fejlesztése
-    csoporton belüli és csoportközi tanulói együttműködés szélesítése
-    önállóságra nevelés a különféle tevékenységi formákon keresztül
-    az elmélyült játék és tanulás valamint az aktív pihenés, regenerálódás feltételeinek megteremtése
-    gyermekközpontú, sokoldalú képességfejlesztés
-    a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatása
-    a tanulási kudarccal, beilleszkedési, ill. magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekre való kiemelt odafigyelés
-    különféle tanulási technikák megismertetése, elsajátíttatása
-    önálló ismeretszerzésre, kreatív gondolkodásra nevelés
-    nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása
-    hagyományőrzés, hagyományteremtés

Általános napirend:

-    tanítás után
ebédelés
-    ebédelés után
különböző szabadidős tevékenységek (sport, játék, kézműves, kulturális, csoportközi)
-    1430-1530

tanulási tevékenység
-    tanulás után  
uzsonna, szabadidős tevékenységekA konkrét program heti- illetve napirend szerint kerül megszervezésre, ami az órarend és az ebédelési rend függvényében csoportonként eltérő.
Tanulás irányítása:

A tanulási időben (1430-1530) legfontosabb feladatunk, hogy a tanulókkal elsajátíttassuk azokat a tanulási stratégiákat, technikákat, amelyek egyénre szabottan elősegítik a tanulandók rögzítését és alkalmazását a feladatmegoldásokban.

Szabadidő:

A változatos tevékenységek során a tanulók intelligenciája értelmi, akarati és érzelmi téren egyaránt fejlődik. A különböző foglalkozástípusok a gyerekek testi és lelki
egészségének megteremtését, megőrzését szolgálják, lehetővé téve a pihenést, regenerálódást, a sokszínű társas életet, az életkornak megfelelő mozgást, játékot, az örömmel végzett szellemi és manuális alkotómunkát, a sikerélményhez jutást.
A napközinek komoly szerepe van a közösségformálásban, a felzárkóztatásban és a kreativitás fejlesztésében. A kreativitás fejlesztése minden másra kihat. A rejtvényekhez szokott gyermek később a matematika példákat, a nyelvtan feladatokat is rejtvényként fogja megoldani. Mennyivel érdekesebb, mint a házi feladat!
Kicsinyeink finom mozgását semmi sem fejleszti jobban, mint a hajtogatás, gyöngyfűzés, öltögetés. Iskolánkban hagyomány, hogy péntekenként csoportközi foglalkozásokat tartunk. Ilyenkor több helyszínen többféle tevékenység folyik. Az egyik mindig sport, a másik videózás, a többi teremben a legváltozatosabb kézműves és művészi foglalkozást űzhetik a gyermekek, a gyöngyfűzéstől az üvegfestésig, a fonalgrafikától az agyagozásig. Többször hívtunk népművészt a népi kézművesség bemutatására. Csináltunk csuhébabát és szalmadíszt, nádsípot és gyékénymadarat.
Célunk, hogy, ne legyen közöttünk unatkozó gyermek.
A továbbképzéseken mi is rendszeresen tartunk bemutatókat. Szívesen adjuk tovább, amit tudunk, de mi is szeretünk újat tanulni.
Ami a legfontosabb: gyermekeink szeretnek napközibe járni. Szeretik a foglalkozásokat, nagy közös játékokat, de a feladatokat is.

Napközis hagyományaink:
-    Kihívás napja /családos sportvetélkedő, /
-    Állatok világnapja /rajzverseny/
-    Szüret /népszokások, népi játék, must készítése, kapcsolódó kézműves tev./
-    Élelmezési világnap /heti étlap tervezése/
-    Egészségnap /terítés, totó, gyümölcssaláta, zöldségbáb, sporttevékenység/
-    Konyhakert gondozása /dughagyma, retek, borsó, stb./
-    Műsorok /Karácsonyi hangverseny, farsang, Sáskafesztivál/
-    Bográcsozás
-    Egy perc és nyersz
-    Csoportközi tevékenység /havonta/